بنام او که در تنهاییم همراهم است

به کلبه تنهایی هام خوش اومدی دوست من

بنام او

میخواهم خاموش شوم از غم

خاموش از فغان های شبانه

 

اگر نور امید برمن بتابد

خاکستر کنم سیاهی را از تن

 

فرداهایم میدان جدالی است

نمیدانم زنم بر صورت بختم یانه

 

بنامت پروردگارم که قسم

که تا اخر روم با جمیع توانم...

 

 

محسن ولیخانی 26آبان 93

[ 93/08/29 ] [ 6 PM ] [ محسن ولیخانی ]

[ ]

بی قرار لحظه ها

 

دل هوایی میشود

بی قرار در لحظه ها می شود

گاه امیدی میخواهد

تا روزگارش به جز این باشد

سفرها رفته ام  اما هنوزم  بی قرارم

بی قرارتر از هر بی قراری

در این پاییز که تنهایی را به وجه من میکشد

انباشه از دلتنگی ام  از فصلی چون پاییز

 

محسن ولیخانی23/7/93

[ 93/07/23 ] [ 7 PM ] [ محسن ولیخانی ]

[ ]

نوشتار بی پایان ( محسن ولیخانی)

 

 

نوشتارم بی هدف است

 

برای درد ، نوشتن بهانه شده

 

چه سخت است نوشتن

 

نوشتن از غم های بی پایان

 

لحظه ها برایم افسوس شده

 

قدرت نوشتن در وجودم  فنا شده

 

من مانده ام با

 

قلبی خسته و بسی دلی تنگ...

 

 

13/6/93محسن ولیخانی

[ 93/06/13 ] [ 1 PM ] [ محسن ولیخانی ]

[ ]

لبخند...

يك لبخندم را بسته بندي كرده ام براي روزي كه اتفاقي تو را ميبينم...

آنقــدرتميز ميخندم كه به خوشبختي ام حسادت

كنـي ...

ومن در جيب هايـم دست هاي خالي ام را فريــب دهم كه

 امن ترين جاي دنيا را انتخاب كرده انـد...!

 

[ 93/05/22 ] [ 5 PM ] [ محسن ولیخانی ]

[ ]

کیست که مرا راهی کند...
کیست که مرا راهی کند

به آرامش یاری کند 

از غم و دلهره مرا بی نصیب کند

به شهر خوبان مرا فراخوانی کند

اشک را از وجودم افکند

نور محبت در دلم افزون کند

دانم که آخر خدا پناهم دهد

به بندگیش امانم دهد....

محسن ولیخانی 10/4/93

[ 93/04/30 ] [ 11 AM ] [ محسن ولیخانی ]

[ ]

جان جهان دوش کجا بوده ای؟


نی غلطم در دل ما بوده ای...


آه که من دوش چه سان بوده ام


آه که تو دوش که را بوده ای


رشک برم کاش قبا بودمی


چونکه در آغوش قبا بوده ای


زهره ندارم که بگویم تو را


بی من بیچاره چرا بوده ای؟

 


مولوی-دیوان شمس

 

[ 93/04/12 ] [ 10 AM ] [ محسن ولیخانی ]

[ ]

شفقت خویش

 

خود گویم از شفقت خویشاحساس دلدادگی ،آفت جان استمفقود شدن راه استهرچه گوید دل نشنوحکمتی دارد باعقل پیشه رودستت رود برشانه احساسهرچه شد تقدیر ذاتت باد..

 محسن ولیخانی 11/3/93

[ 93/03/24 ] [ 9 PM ] [ محسن ولیخانی ]

[ ]


[ 93/02/11 ] [ 0 AM ] [ محسن ولیخانی ]

[ ]

...
سکوت....

[ 93/01/25 ] [ 3 PM ] [ محسن ولیخانی ]

[ ]

..و آبی...
.

 خــــــدایــا

 
مگـــــر تمــــــوم تنهـــاییــام از تــــو پُـــر نیســتــــ.؟؟

پــس در شلـــوغــی هـــایم نــیز مـــــــرا تنهــــــــــا نـــــذار..!!

[ 92/11/07 ] [ 5 PM ] [ محسن ولیخانی ]

[ ]